เรือนเครือวัลย์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท & สปา

ตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย 7 ริมแม่น้ำนครชัยศรี

โทร: 0-3410-9299                                                                                                                                        99 หมู่ 4 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี, 73120 นครปฐม

E-mail: rkresortandspa@gmail.com                                                                 ห้องอาหารเรือนเครือวัลย์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 22.00 น. ทุกวัน

ประวัติความเป็นมา

เรือนเครือวัลย์ รีสอร์ท & สปา แห่งนี้เกิดจากความใฝ่ฝันของ ดร. เครือวัลย์  สมณะ

ซึ่งเมื่อครั้งเยาว์วัยได้อาศัยอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

ได้เห็นและประทับใจบ้านทรงไทยหลายหลัง ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

เมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น ได้เข้ามาศึกษา และใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครจนถึงปัจจุบัน

แม้เวลาผ่านไปหลายสิบปี แต่ก็ยังคงรู้สึกผูกพัน และรักที่จะใช้ชีวิตตามวัฒนธรรมไทยดั้งเดิม

เช่นคนในสังคมชนบท ซึ่งชนทุกชาติ ศาสนา ต่างก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

รักใคร่ปรองดองฉันท์พี่น้อง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ด้วยท่าน้ำนครชัยศรีนี้มีสภาพคล้ายคลึงกับสังคมชนบทที่เคยใฝ่ฝัน

ประจวบกับเป็นเจ้าของที่ดินอยู่แล้วประมาณ 14 ไร่ จึงมีความคิดริเริ่ม

ที่จะพัฒนาพื่นที่นี้ให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว เพื่อนฝูง และคนในสังคม

บนที่ดินผืนนี้ เดิมมีอาคารชำรุดเสียหาย เนื่องจากน้ำท่วมเมื่อปี พ.ศ. 2554

จึงถือโอกาสซ่อมแซมอาคารหลังนี้ พร้อมทั้งสร้างบ้านทรงไทยติดริมแม่น้ำ

เพื่อสานฝันให้เป็นจริง...

เรือนเครือวัลย์ฯจึงได้ก่อสร้างและตกแต่งแบ่งออกเป็น สามยุคสมัย

ยุคแรก: สร้างบ้านทรงไทยภาคกลางแบบเรือนหมู่คหบดีอยู่ริมน้ำนครชัยศรี

ออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติ  และก่อสร้างด้วยช่างฝีมือจากอยุธยา

โดยผู้รับเหมาได้นำต้นซุงเก่าเป็นไม้สักทองมาแปรรูปประกอบการสร้าง

ด้วยวิธีการเข้าสลักไม้ตอกยึดติดกันทั้งหลังโดยไม่ใช้ตะปู

ยุคที่สอง: ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากอาคารเดิมสี่ชั้น

โดยยังคงโครงสร้างเดิมไว้ และตกแต่งใหม่ในรูปแบบไทยประยุกต์

ยุคที่สาม: เป็นอาคารสร้างใหม่แบบสมัยนิยมทั้งสามยุค

มีห้องพัก 51 ห้อง สามารถให้บริการอยู่พักแรมได้

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว (Long Stay)...

ดร เครือวัลย์ ได้ตั้งปณิธานให้รีสอร์ทนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนเชิงสุขภาพ

การดูแลสุขภาพจึงเป็นหลักสำคัญ เริ่มจากผู้มาพักแรมสามารถเลือก

และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสุขภาพ  โดยการดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติ

เริ่มต้นจากอาหารต้องถูกสุขอนามัย ปราศจากสารพิษ การออกกำลังกาย

ภายใต้บรรยากาศที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ มีต้นไม้น้อยใหญ่ให้อากาศบริสุทธิ์

และแม่น้ำนครชัยศรีที่ไหลขึ้นลงตลอดวัน รวมทั้งกลิ่นหอมจากดอกไม้นานาพันธุ์

และกลิ่นอายเรือกสวนโดยรอบ ตั้งแต่ยามเช้าจรดราตรี

ขอเรียนเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชม ท่องเที่ยวและพักผ่อน ณ เมืองลุ่มแม่น้ำแห่งศรีทวารวดีแห่งนี้  

พร้อมทั้งรับประทานอาหารที่หลากหลายชนิด ปลอดสารพิษ ด้วยราคาที่ยุติธรรม

ภายใต้บรรยากาศที่สดชื่น ร่มเย็น แวดล้อมด้วยธรรมชาติ สูดอากาศที่บริสุทธิ์

เพื่อเติมเต็มให้ชีวิต เพิ่มพลังจิต กาย ใจ ในการงาน และชีวิตที่ดีต่อไป